Tävlings PM uppdaterat

Nu har vi uppdaterat tävlings-pm och banbeskrivningen på hemsidan.

Alla deltagare är skyldiga att ta del av Tävlings PM innan tävlande för att veta gällande bestämmelser och få all information.

Även banbeskrivningen är något ändrad gällande växlingsområde, cykel och löpdel. Kartor finns på hemsidan under banbeskrivning

Hoppas ni är taggade! Det är vi!

/Set Sail IF